BUTIK ”NAŠA DJECA”

BUTIK ”NAŠA DJECA”

BUTIK ”NAŠA DJECA”

Nosioc: Udruženje ”Naša djeca”

Naša Djeca je neprofitno Udruženje građana sa ciljem pomoći djeci bez porodice, bez roditeljskog staranja i djeci sa posebnim potrebama. U zadnje 3 godine, Udruženje Naša Djeca ima Second Hand Shop u gradu Mostaru, koji se pokazao kao jako uspješan. Lokalno stanovništvo je u mogućnosti da nađe kvalitetne stvari za prihvatljive cijene a ujedno im se pruža mogućnost za interakciju sa osobama sa posebnim potrebama i da sa njima izgrade dugovječne veze.Godišnji troškovi ove prodavnice iznose 8,608 KM ( rentanje), struja i transport dobara iz Švedske i Engleske.

Svrha ove grant aplikacije je traženje  novca koji  bi bio usmjeren u projekat “ Second Hand Shop” u Mostaru sa ciljem otvaranja još jedne ovakve prodavnice.  Sa drugim šopom, stvara se mogućnost za veći broj poslova za mlade ljude sa posebnim potrebama ,kao i za bivše štićenike doma. Trenutno, zaposlenici Second Hand Shopa koji su korisnici „Stambene jedinice“ ne ostvaruju novčanu kompenzaciju. Umjesto toga, novac se usmjerava za plaćanje računa stanovanja, računa za komunalne usluge, hranu, medicinske potrepštine, personalnu higijenu i terapijske tretmane. Sa osnivanjem dodatnog Second Hand Shopa ,obezbijedila bi se novčana sredstva za isplatu plata svim radnicima shopa.