Recconect.ba

Recconect.ba

Recconect.ba

Nosioc: Udruženje bosansko-američkog prijateljstva (BAFA)

U Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji nijedan web portal čija je svrha matchmaking za različita preduzeća. Akvizicija novog klijenta sa inostranog tržišta košta mnogo, jer podrazumijeva boravak u zemljama kao što su SAD, Kanada, Švedska... Takav jedan odlazak kompaniju u prosjeku košta minimalno od 6.000 EUR do 18.000 EUR.

BAFA želi napraviti jedinstven portal reconnect.ba koji će kreirati bazu podataka koja će sadržavati ključne stručnjake dijaspore, informaciju o kompanijama u vlasništu Bosanaca i Hercegovaca, koja će sadržavati najmanje 100 kompanija, 200 profesionalaca bh.porijekla s ciljem boljeg uvezivanja pomenutih aktera u promociji BiH kao biznis destinacije. Osim toga, recconect.ba želi ove informacije učiniti dostupnim malim i srednjim preduzećima koji mogu ponuditi usluge kompanijama koje su u vlasništvu Bosanaca i Hercegovaca i drugim kompanija s kojima ih mogu uvezati naši državljani koji žive trenutno u dijaspori, a imaju razvijenu mrežu kontakata u tim zemljama.