Green mind

Green mind

Green mind

Svjedoci smo koliko plastičnih flaša, kesa i drugog plastičnog otpada svakodnevno gledamo u svojoj okolini. Sva ta plastika, umjesto da ima "svrhu" da zagađuje okolinu, može se pretvoriti u nešto lijepo i korisno. Mašine Dragocjene plastike do sada u Crnoj Gori nisu viđene – pritom ne govorimo o skupim postrojenjima i mašinama za reciklažu plastike nego o mnogo povoljnijoj varijanti uz pomoću koje ćemo sakupljenu plastiku razložiti na njene osnovne komponente i onda ih koristiti za proizvodnju novih artikala. Ovaj projekat se planira sprovesti u Podgorici i u realizaciju projekta uključiti obrazovne ustanove grada Podgorice. Način na koji ćemo to postići jeste kroz praktične radionice na kojima ćemo između ostalog i praviti kante za odvojeno odlaganje otpada. U ovim kantama će đaci odvajati plastični otpad na kontinuiranoj bazi, a plastika koja se sakupi koristiće se za reciklažu mašinama dragocjene plastike sa đacima. Društveni biznis će zaradom od prodaje proizvoda moći da održava radionicu Dragocjene plastike i ljude najviše angažovane u njoj, a ostatak novca ulagati nazad u životnu sredinu donacijama za određene ekološke svrhe, ulaganjem u organizovanje radionica, ulaganjem u uspostavljanje jedinica Dragocjene plastike širom Crne Gore i slično.

Važno je napomenuti da ideja projekta potiče od istoimenog Precious Plastic projekta, inicijative Holanđanina Dejva Hakensa kome smo veoma zahvalni! On svoju ideju, vodič za pravljenje mašina za reciklažu i ostale neophodne materijale dijeli besplatno pod Creative Commons licencom, putem svog veb sajta, i mi namjeravamo da nastavimo njegovim stopama u Crnoj Gori.

Mladi su u ovom projektu glavna ciljna grupa i najznačajnija komponenta u realizaciji projekta, kako mladi volonteri iz NVO Green mind koji rade na organizovanju i planiranju aktivnosti, tako i mladi ljudi iz obrazovnih ustanova koji učestvuju u ovim programima, oni koje će prisustvovati našim ostalim radionicama, šira javnost koja će pratiti putem društvenih mreža i mladi ljudi koji će možda sami otpočeti reciklažu kod kuće.