Hepimiz özeliz, hepimiz müzedeyiz

Hepimiz özeliz, hepimiz müzedeyiz

Hepimiz özeliz, hepimiz müzedeyiz

Özellikle erken çocukluk eğitimin döneminde çocukların zengin bir çevre ortamı ile buluşması çocuğun gelişimi, farkındalığı ve algılarının gelişmesi açısından çok önemlidir. Çocuklar bu dönemde öğrenmeye açıktır. Ön yargısız, empatik, sevgi dolu, sosyal ve duygusal anlamda hızla gelişen çocuklar sınıfındaki farklı çocukları bu dönemlerde hemen kabul eder. Onlarla birlikte tüm etkinliklere katılır. Bu durum hem özel gereksinimli çocukların, hem de sağlıklı çocukların gelişimlerine katkı sağlar. Eğitimde bireysel farklılıkların önemi tartışılmazdır. Her çocuk özeldir, farklıdır. Önemli olan çocukların zengin çevre ortamlarıyla karşılaşmaları ve değişik uygulamaları yaşamalarıdır. Özellikle özel gereksinimli çocukların akranları ile birlikte eğitim görmeleri çok önemlidir. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukları Destekleme Derneği, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların belirlenmesi, tanılanması her türlü eğitim-sanat-spor etkinleri, ailelere yönelik eğitim-kurs-seminer -panel düzenlemek ve öğretmenlere-usta öğreticilerin mesleki gereksinimlerini karşılayarak özel eğitim hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde eksikliği çok hissedilen özel gereksinimli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçladığımız HEPİMİZ FARKLIYIZ, HEPİMİZ MÜZEDEYİZ projesi kapsamında; müzelerde, özel gereksinimli çocuklarımızla çeşitli okul öncesi eğitim veren kurumların çocuklarını bir araya getirerek, çocukların yaşayarak öğrenebileceği bir ortam yarattığımız eğitim çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışma kapsamında deneyimlerimizden yola çıkarak müzelerin zengin, kültürel, tarihsel, sosyal ve sanatsal açıdan çocukların gelişimlerine katkı sağlayan bol uyarıcı ortamlar olduğunu kanıtlayan eğitim faaliyetlerimizi kitaplaştırarak, daha fazla çocuğun hayatını değiştirmesini hedefliyoruz. Hedefimiz, çocuk merkezli bir eğitim modeli içinde tüm çocukların sevgi ve paylaşım ortamında birlikte eğitim görmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak, her çocuğu kucaklayan bir sistem içine müzelerde eğitimi dahil etmek. Hazırlayacağımız kitapla, bu eğitim modelini yaygınlaştırmayı planlıyoruz.