Зелен клуч за безбедно детство

Зелен клуч за безбедно детство

Зелен клуч за безбедно детство

Во руралните села во Неготино, секоја година жителите се соочуваат со појава на акутни заразни болести, пренесувани од наезди на штетни инсекти - муви. Причината за појава на огромна популација на муви се од неадекватното управување на отпадот како од домаќинствата, така и од отпадот на малите импровизирани фарми кои ги има секое домаќинство во селата. Целта на овој зелен бизнис е отворање на прва фарма за паразитоидни оси Насониа, нивно одгледување, размножување и продавање. Нашиот зелен производ ќе направи заштита преку еколошко уништување на мувите со помош на паразитоидни оси, околу фармите и домовите на земјоделските семејства, на ефикасен биолошки начин, без употреба на инсектициди. Малата паразитоидна оса, е со големина од околу 1.5mm, обично е активна ноќе, има способност на копа во ѓубрето во длабочина до 20 см каде ги пронаоѓа куклите (pupae) на мувите, ги полага своите јајца во нив и ги уништува. Безопасна е за човекот, животните и пчелите, не напаѓа, не боцка и не се рои. Осичките ќе се пакуваат во специјални кутии заштитени од надворешно влијание, и ќе се дистрибуираат и продаваат на фармерите и другите потрошувачи. Корисници за нашите производи ќе бидат: жителите од руралните села, граѓаните во урбаните средини, обичните фарми од руралните села, органските фарми за животни, јавните депонии и службите за дезинсекција.