Социјално претпријатие за нудење услуги за перење

Социјално претпријатие за нудење услуги за перење

Социјално претпријатие за нудење услуги за перење

Асоцијацијата за демократски развој на Ромите "Сонце" ќе основа социјално претпријатие кое ќе нуди услуги за перење на постелнината и чаршафите од рестораните и хотелите од Тетово. Ова социјално претпријатие ќе придонесе за зголемување на вработеноста на жените Ромки во Тетово и подобрување на животните услови на нивните семејства. Од друга страна, компанијата ќе придонесе за задоволување на потребите на пазарот и обезбедување услуги за ресторани и хотели. Компанијата ќе се насочи кон собирање постелнина и чаршафи, перење, сушење и пеглање, како и нивна повторна достава до рестораните и хотелите. Компанијата најпрво ќе почне да работи во општина Тетово, а потоа ќе се прошири и во Општина Гостивар. Компанијата ќе вработи 10 Ромки и 2 Рома од Тетово. Десетте ромски жени ќе бидат одговорни за перење и пеглање на постелнината и чаршафите, а мажите ќе бидат одговорни за прибирање и достава на постелнината и чаршафите од и до соодветните локалии. „Сонце“ откри дека постои потреба за ваква социјална дејност со што ќе се задоволат потребите на рестораните и хотелите. Во Тетово нема друга компанија која нуди вакви услуги.