Portal www.ljudina.si

Portal www.ljudina.si

Portal www.ljudina.si

www.ljudina.si je posebno dizajniran online portal za izradu kampanja i akcija, na nacionalnom nivou i šire, u cilju prikupljanja finansijske i druge pomoć i podršku osobama i porodicama socijalnih primanja koje nisu u stanju da plate sredstva za medicinske troškove, liječenja i skupe operacije, koji žive u nehumanim uslovima ili imaju neke druge slične probleme.

Ideja ima za cilj razvije i kreira alatku koja će pomoći korisniku u procesu prikupljanja sredstava sa sledećim:

  • mogućnost da korisnik otvori lični nalog i predstavi svoj slučaj, ispriča priču i priloži dokumentaciju (fotografije, medicinsku dokumentaciju, itd),
  • mogućnost za korisnika da prati svoj slučaj I direktno učestvuje u procesu (komentarisanja, dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama itd.),
  • mogućnost da korisnik prima uputstva kako da se prikupi finansijska podrška – da direktno deluje preko interneta sa potencijalnim donatorima.

Ova usluga ima tendenciju da pomogne korisniku u procesu prikupljanja sredstava, da motiviše i angažuje javnost, poveća informisanost o tom slučaju i upozna sa detaljima (kompletan tekst, fotografije, informacije o plaćanju ect.) kako bi mogli da razviju jaku emotivnu vezu sa osobom i njegovim ili njenim stanjem.

Naš web tim biće odgovoran za tehničko upravljanje uslugu kao i za prezentaciju osetljivih pitanja i materijala, na veoma odgovoran i skroman način, pristupačan svakom korisniku. Osim toga, naš tim, sačinjen od marketing i advertajzing eksperata, koristiće svoju kreativnost i stručnost kroz ovaj online portal kako bi se uticalo na pojedince, organizacije i privatne kompanije - potencijalni donator.

Oni koji se ističu kao donatori od posebnog značaja, dobiće onlajn prepoznavanje i biće promovisani kao filantropi kroz portal, društvene mreže, videa, i biće nagrađeni nagrade na kraju godine.

Preko portala, stvorićemo mogućnost za drugim vrstama pomoći i donacija, kao što su volonterski rad, negovanje bolesnih ljudi, donacije hrane i drugih potrepština za ugrožene pojedince i njihove porodice.