Success stories

SMART START B&H: The Association "Naša djeca - Our Kids in BiH"

The Association "Naša djeca - Our Kids in BiH", Mostar is not a governmental, non-politically and non-profitable association that acts as a friend to children without parental care and young people with special needs.

ABOUT ASSOCIATION

The Association "Naša djeca - Our Kids in BiH", Mostar is not governmental, non-politically and non-profitable association that acts as a friend to children without parental care and young people with special needs.

It was founded in 2009 in order to help this particular population of our country.

Our humanitarian mission is realized on the basis of donor funds, earmarked grants and own activities.

All Rehabilitation projects are moderate to raise the quality of life of children and youth in institutional placement, as well as to provide support to young people with and without special needs when leaving social shelter (institutional accommodation).

We strive to prepare a youth without parental care by age through our project activities, by providing accommodation and all necessary living preconditions for living independently in the social environment. Thanks to the model of personal assistance and work we raise the quality of life of children without parental care inside the institutional accommodation, namely within the Children's Homes and the Department where we work as external associates.

OUR VISION

"Children and young people without parental care are equal members of the community".

OUR MISSION

Enable and provide better living conditions and permanent independence for children and young people without parental care in the community.

BUSINESS IDEAS

In the last two years, the Association "Naša djeca - Our Kids in BiH" has developed its own activities that serve as a model for youth work training without parental care for the elderly.

The aforementioned idea came as a result of the need to provide our supporters with a supportive support and support for productive activities in the community, thereby achieving their full existential self-reliance and social inclusion.

One of the models of work training is the rental activity that is reflected in the provision of the services we have named - "Guesthouse Naša djeca".

Since Mostar is a tourist city and one of our residential units is located in the immediate tourist center of the city, we decided to make part of the apartment accommodation units for the development of the mentioned tourist branch.

Thanks to SMART START grants, we managed to supply our housing units for the life of young people without parental care as well as to supplement our accommodation catering branch with additional material resources necessary to meet the comforting tourist criteria and legal regulations necessary for the successful implementation of this activity.

All activities from this organization you can follow on: www.facebook.com/pg/nasadjecabalkan/about/?ref=page_internal


O UDRUŽENJU

Udruženje ”Naša djeca – Our kids u BiH”, Mostar je ne vladino, ne politično i ne profitabilno Udruženje koje djeluje kao prijatelj djeci bez roditeljskog staranja i osoba sa poteškoćama u razvoju.  Osnovano je 2009. godine s ciljem pomoći navedenoj  populaciji naše države.

Svoju  humanitarnu misiju realizira na osnovu donatorskih sredstava, namjenskih grantova i vlasitith aktivnosti.

Svi projekti Udurženja usmjereni su za podizanje kvaliteta života djece i omladine u   institucionalnom smještaju, kao i pružanje podrške omladini sa i bez razvojnih teškoća po napuštanju socijalne skrbi (institucionalnog smještaja). 

Omladinu bez roditeljskog staranja po punoljetstvu kroz naše projektne aktivnosti, pružanjem smještaja i svih neophodnih odrednica za životnu egzistenciju nastojimo pripremiti za samostalno djelovanje u društvenoj sredini. Zahvaljujući modelu osobne asistencije i rada podižemo kvalitet života djece bez roditeljskog staranja unutar institucionalnog smještaja, tačnije unutar Dječijih domova i Zavoda gdje djelujemo kao vanjski saradnici.

VIZIJA

“Djeca i mladi bez roditeljskog staranja ravnopravni članovi društvene zajednice”.

MISIJA

Omogućiti i pružiti kvalitetnije uvjete života i trajnu samostalnost djeci i mladima bez roditeljskog staranja u društvenoj zajednici.

BIZNIS IDEJA

U posljednje  dvije  godine Udruženje „Naša djeca – Our kids u BiH“ razvija vlastite aktivnosti koje služe kao model radnog osposobljavanja omladine bez roditeljskog staranja po punoljetstvu.

Navedena ideja proizašla je kao rezultat potrebe da naše korisnike stambene jedinice u sklopu projekta samostalnog stanovanja uz podršku radno osposobimo i pripremimo za produktivno djelovanje u društvenoj zajednici, čime bi ostvarili njihovu potpunu egzistencijalnu samostalnost i društvenu funkcionalnost.

Jedan od modela radnog osposobljavanja je ugostiteljska djelatnost koja se ogleda u pružanju usluga  prenoćišta istu smo nazvali  - „Guesthouse Naša djeca“.

Budući da je Mostar turistički grad i da se jedna od naših stambenih jedinica nalazi u neposrednoj turističkoj jezgri grada odlučili smo da dio apartmanskih smještajnijh jedinica  osposobimo za razvoj navedenog turističkog ogranka.

Zahvaljujući sredstvima SMART START granta uspjeli smo dopremiti naše stambene jedinice za život omladine bez roditeljskog staranja kao i dopuniti naš smještajni ugostiteljski ogranak dodatnim materijalnim sredstvima koja su neophodna kako bi zadovoljili ugostiteljsko turističke kriterije i zakonske regulative koje su neophodne za uspješnu implementaciju navedene aktivnosti.

Ovaj projekat je važan jer se bazira na konceptu radno - okupacione terapije. Socijalne vještine su izoštrene, jer se svakodnevno pruža mogućnost za interakciju sa ljudima iz šire društvene zajednice, a njegov glavni cilj je osnaživanje i radno osposobljavanje omladine za buduće samostalno djelovanje u društvenoj zajednici.

Sve aktivnosti ove organizacije možete pratiti na: www.facebook.com/pg/nasadjecabalkan/about/?ref=page_internal