Success stories

SMART START B&H: Ecological Association and Cooperative "Eko Tvrtkovac" Puhovac

The association "Eko Tvrtkovac" produces 100% natural juices without additives.

The association was registered on 31.07.2014. with the goal of preserving the ecological culture of life, cultural, historical and natural heritage as well as healthy lifestyles through the improvement of agricultural and tourist resources of the Babina river basin area (26 villages - 8500 inhabitants). The goal is modern conditions for traditional food production or, in short, rural development of the area through the improvement of tourism infrastructure and processing of fruits and vegetables. Each of the mentioned goals became recognizable and visible, and so far. We built 6 shadrvans, 4 public fountains, 2.5 km of waterworks, marked mountain-biking trail, water for irrigation of raspberries, clean small plants in forests and created beautiful ecological park “Postojan” with shadirvan and benches with the already recognizable location with the tendency of involvement others in the development of the area.

CPCD has enabled the development of another basic goal, namely the processing of fruits and vegetables to produce finished natural products. The CPCD "made us" to create a business plan that included the registration of a cooperative, in which the association is one of the founders, we hope for a future social enterprise. The funds received (6170 euros) in the SmartStart project were used for the purchase of the basic line for the production of natural juices (grind mill with a bath, press, two filtration tanks, a pasteurizer with a CE certificate) capacity of 50 lit / hour installed in the village of Puhovac and now, simply, this project is "pushing ahead".

The idea was recognized and supported by the Government of the Zenica-Doboj Canton, so that from the end of June this year there are already 30 thousand KM invested in this Cooperative. In addition to the basic line, a fruit padding for 500 kg / hour fruit was purchased and a duplicate volume of 100 liters was ordered. In this way we form another line to the production line for jams. Development plans are even more connected to drying fruits and vegetables as well as medicinal herbs.

So far we have produced natural juices of raspberry, aronia, cherry, apple, pear, beets, carrots, and pumpkin with various percentages of mixing them without any addition of sugar and other preservatives, therefore 100% natural. For the time being, we are only working for cooperatives and members of the association in preparing our products, which will be recognizable. We already get positive signals about the quality of our products from Tomislavgrad to Travnik. For now, it can be concluded that the medium-sized stock of BH society is eager to consume these natural juices, which is an opportunity for smaller farms of the Babina river basin. We learn each other together daily, and the cooperative becomes recognizable except for quality and welcome to all well-intentioned people who want to produce natural products together with us from cultivated fruits and vegetables to the proven clean land of the river basin of the river Babina.

All activities from this organization you can follow on: www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Eko-Tvrtkovac-241356349550585/


Ekološko udruženje i zadruga ¨Eko Tvrtkovac¨ Puhovac

Udruženje je registrovano 31.07.2014. godine sa ciljem očuvanja ekološke kulture življenja, kulturno-historijskih i prirodnih naslijeđa kao i zdravog načina života kroz unapređenje poljoprivrednih i turističkih resursa područja sliva Babine rijeke (26 sela – 8500 stanovnika).  Cilj su moderni uslovi za tradicionalnu proizvodnju hrane ili ukratko rečeno ruralni razvoj područja kroz poboljšanje turističke infrastrukture i preradu voća i povrća. Svaki nabrojani cilj je postao prepoznatljiv i vidljiv , te je do sada izgrađeno 6 šadrvana, 4 javne česme, 2.5 km vodovoda, označena brdsko-biciklistička staza, dovedena je voda za navodnjavanje, iskrčeno je sitno rastinje u šumi i stvoren prelijep eko park Postojan sa šadrvanima i klupama uz već sada prepoznatljivost lokacije sa tendencijom uključivanja i drugih u razvoj područja.

CPCD je omogućio da se počne razvijati i drugi osnovni cilj a to je prerada voća i povrća radi dobijanja gotovih prirodnih proizvoda. CPCD nas je ¨natjerao¨ da napravimo biznis plan koji je uključivao registraciju poljoprivredne zadruge u kojoj je i udruženje jedan od osnivača nadamo se budućeg socijalnog preduzeća. Dobijena sredstva (6170 eura) u projektu SmartStart su iskorištena za nabavku osnovne Linije za proizvodnju prirodnih sokova (mlin za mljevenje sa kadom, presa, dva rezervoara za filtraciju, pasterizator sa CE certifikatom) kapaciteta 50 lit/sat koja je instalirana u selu Puhovac i sada se jednostavno ovaj projekt ¨mora gurati¨ naprijed.

Ideju je prepoznala i podržala vlada Zeničko-dobojskog kantona, tako da je od kraja juna ove godine do danas u ovu zadrugu uloženo već 30-tak hiljada KM . Pored osnovne Linije kupljena je i pasirka za okoštavanje voća kapaciteta 500 kg/sat a naručen je i duplikator zapremine 100 lit. Na ovaj način formiramo još jednu liniju i to Liniju za proizvodnju pekmeza i džemova. Razvojni planovi se još vežu za sušenje voća i povrća kao i ljekovitog bilja.

Do sada smo proizvodili (cijedili) prirodne sokove od maline,  aronije, višnje, jabuke, kruške, cvekle, mrkve, bundeve uz razne postotke  miješanja istih bez ikakvih dodavanja šećera i drugih konzervansa, dakle 100 % prirodno. Za sada radimo samo usluge zadrugarima i članovima udruženja uz pripremanje svog proizvoda po kojim ćemo biti prepoznatljivi. Već dobijamo pozitivne signale o kvalitetu naših proizvoda od Tomislavgrada do Travnika. Za sada se može zaključiti da srednje situiran stalež BH društva rado konzumira ove prirodne sokove što predstavlja priliku manjim gazdinstvima sliva Babine rijeke.Svi zajedno učimo svakodnevno a Zadruga postaje prepoznatljiva osim po kvalitetu i dobrodošlici svim dobronamjernim ljudima koji žele da proizvode zajedno sa nama prirodne proizvode od uzgojenog voća i povrća u dokazano čistom zemljištu sliva Babine rijeke-grada Zenice.

Sve aktivnosti ove organizacije možete pratiti na: www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Eko-Tvrtkovac-241356349550585/