Success stories

SMART START B&H: With Zumba to inclusive society

The term of „inclusion“ is an endless process of great diversity and practice of inclusion is a process that develops and improves continuously.


The Association „Zumba with Dila and Nina“ is one of the rarest Zumba fitness associations, especially in Zenica, Bosnia and Herzegovina, that has recognized the need of inclusion in the fitness world. Considering that one of the most important society principles is principle of inclusion that includes flexibility, the right and various approach to persons that are beneficiaries of inclusion and their needs, our Association wanted to move boundaries of socialization and enable children without parents and with disabilities to join Zumba fitness trainings.

At our training sessions children are enabled to have fun because Zumba fitness is one of the most innovative and the most attractive methods of exercising and dancing in the world as well as in our country. It is a connection of physical activities combined with dancing exercises. Through these trainings they also learn about different types of dances, discipline as well as the healthy ways of life.

However, the primary goal of this project is for all children, no matter of the origin, disabilities and social circumstances, to feel as equal citizens of this society. After few implemented trainings we witnessed the change of consciousness and a positive attitude of our beneficiaries toward Zumba fitness and entertainment it provides.

The term of „inclusion“ is an endless process of great diversity and practice of inclusion is a process that develops and improves continuously. Inclusive society is based on cooperation of people in it to improve social and educational parameters. Our Association will find the way to avoid neglecting of basic standards of our society and with moto „JOIN THE PARTY“ it will open its door to all categories of society. Within of one hour of entertainment, dance and laugh it will move the borders marked with stereotypes. And of course, one day to erase them. 

All activities from this organization you can follow on: https://www.facebook.com/Zumba-sa-Dilom-544941575579090/


ZUMBOM DO INKLUZIJE

 

Udruženje „Zumba sa Dilom i Ninom“ je jedno od rijetkih Zumba fitnes udruženja, posebno u Zenici, Bosna i Hercegovina, koje je prepoznalo potrebu uvođenja principa inkluzivnosti u svijet fitnesa. Budući da je jedan od najvažnijih principa društva princip inkluzivnosti koji na nivou društvenih ustanova podrazumijeva fleksibilnost, pravilan i raznovrstan pristup osobama koji su korisnici i njihovim potrebama naše udruženje je željelo da pomakne granice socijalnog društva te omogući djeci bez roditeljskog staranja, uključujući i djecu sa poteškoćama u učenju i učešću, da se bave Zumba fitnesom. Na treninzima im je omogućeno prvenstveno da se zabave jer je Zumba fitnes jedan od najinovativnijih i trenutno najatraktivnijih metoda vježbanja i plesa u svijetu ali i našoj zemlji i podrazumijeva trening koji je spoj fizičkih aktivnosti koje uokviruju fitnes vježbe sa plesom. Kroz treninge također uče o različitim vrstama plesa, disciplini te načinima kako zdravo se hraniti i vježbati.

Međutim, osnovni cilj ovog projekta je bio da se sva djeca, bez obzira na porijeklo, eventualne poteškoće u razvoju te socijalne prilike osjećaju ravnopravnim građanima ovog društva. Već nakon prvih realizovanih treninga smo bile svjedoci promjene svijesti te pozitivnom stavu naših štićenika prema Zumba fitnesu i razonodi koju on pruža.

Pojam “inkluzivnosti”  je proces koji je  beskonačan, raznovrstan, a inkluzivna praksa je proces koji se kontinuirano razvija i napreduje. Inkluzivna zajednica proizilazi iz suradnje aktera društva kako bi došlo do poboljšanja socijalnih i obrazovnih parametrara.  Naše udruženje će pronaći način da se ne zapostavljaju temeljne norme našeg društva, te da kroz moto „JOIN THE PARTY“ otvori svoja vrata svim kategorijama društva i u sat vremena zabave, plesa i smijeha pomjeri granice obilježene stereotipima i naravno, jednog dana ih i izbriše.

Sve aktivnosti ove organizacije možete pratiti na: www.facebook.com/Zumba-sa-Dilom-544941575579090/