POSLOVNI INKUBACIONI CENTAR (PIC)

POSLOVNI INKUBACIONI CENTAR (PIC)

POSLOVNI INKUBACIONI CENTAR (PIC)

Bosper želi da ustanovi inkubacioni centar za žene koje tek počinju ili su već započele da se bave proizvodnjom ili preradom voća, povrća, ljekovitog bilja i meda. Žene koje se već sada bave proizvodnjom i preradom voća i povrća imaju zastarjelu opremu i metode prerade, pakiranja proizvoda. Inkubacioni centar će organizovati teorijske i praktične radionice, te će im se kroz pružanje usluga korištenja opreme u BIC-u omogućiti veća produktivnost, smanjenje troškova proizvodnje, te pomoći u plasmanu njihovih proizvoda. BOSPER će na osnovu iskazanih interesa organizovati radionice sa traženim temama za zainteresirane žene, al će imati i ulogu posrednika u pružanju informacija koje će biti dostupne većem broju osoba, a koje se odnose na povezivanje sa tržištem, dobavljačima sirovina, ambalaže, posrednu prodaju seta proizvoda i sl.