Rasadnik drveća

Rasadnik drveća

Rasadnik drveća

Osnovna ideja kombinuje doprinos rešavanju glavnih problema životne sredine (prečišćavanje vazduha, povećanje biodiverziteta, suzbijanje klimatskih promjena) i razvoj održivog prihoda zarade za GM Optimist organizaciju kroz formiranje sadnica hrastova i bukve koje će se koristiti za pošumljavanje.

Povećanje nivoa šuma je jedan od osnovnih načina za uklanjanje stakleničkih gasova iz atmosfere (posebno ugljen-dioksida), dok drveće pozitivno utiču na povećanje biodiverziteta (obezbjeđuje stanište i hranu za različite vrste biljaka i životinja). Zbog svega navedenog, želimo da postavimo sadnice mini rasadnika tako što sakupljamo semenje iz prirode i onda ih kultivišemo sve dok ne postignu dovoljno doba za sadnju.

U ovome vidimo potencijal za aktivnost primanja na dva načina. Jedan organizuje korporativne volonterske akcije, gde će zaposleni u kompanijama učestvovati u aktivnostima pošumljavanja i platiti određeni iznos učešća. Druga je pakovanje sadnica u dizajnirane mini kartonske kutije za prodaju (uglavnom u poslovni sektor), tako da njihovi zaposleni mogu saditi, pojedinačno ili organizovano.