Razvoj ribolovnog turizma u Pljevljima

Razvoj ribolovnog turizma u Pljevljima

Razvoj ribolovnog turizma u Pljevljima

Cilj projekta je da sačuvamo dio toka rijeke Ćehotine, i da istaknemo njene ekološke probleme, jer je nizvodno od grada Pljevalja, Rudnika uglja i Termoelektrane, ona vrlo zagađena rijeka. Zbog toga se želi da se ovim projektom otrgne od zagađenja njen trenutno najčistiji dio vodotoka, koji se nalazi uzvodno od grada, na nekih 2 km, u dijelu između 2 brane, u mjestu Rabitlje. Taj dio je opkoljen sa dvije brane, koje su izgrađene zbog potreba Termoelektrane i širenja rudnika uglja, tako da u ovom dijelu toka ne postoji prirodan tok ribljih vrsta, već se mora poribljavati, a kvalitet vode i veličina toka je jedina odgovarajuća na čitavom toku rijeke Ćehotine.

Ovo želimo da ostvarimo kroz sledeće aktivnosti: čišćenje pomenutog toka rijeke od smeća, snimanje promotivnog spota o ribolovu na Ćehotini, izrada Eko bontona koji ćemo dijeliti mladima u cilju podizanja ekološke svijesti, uređenje budućeg revira u Rabitlju (postavljanje klupa i korpi za otpad, stolova, ekoloških tabli), održavanje okruglog stola na temu zaštite Ćehotine, kao i poribljavanje sa autohtonom potočnom pastrmkom. Nakon svega toga planiramo da pomenuti dio toka rijeke Ćehotine u saradnji sa SRK „Lipljen“ koja gazduje vodama, u dužini od 5 km, proglasimo ribolovnim revirom, gdje bi važile posebne dnevne ribolovne dozvole po sistemu „uhvati i pusti“. Na ovaj način bi imali u ponudi jedan ribolovni revir, sa prelijepim prirodnim ambijentom, čistom rijekom i bogatim ribljim fondom.