Reciklažni Centar

Reciklažni Centar

Reciklažni Centar

Jedan od problema sa dalekosežnim posledicama u novije vreme predstavljaju divlje deponije i sve veće prisustvo starih, pohabanih automobilskih guma na istim. Dotrajale auto gume predstavljaju otpad za čiju razgradnju u prirodi je potrebno 150 godina.

U većini slučajeva divlje deponije se nalaze u seoskim sredinama i posledica su, u prvom redu, nedostatka sredstava za proširenje sistema sakupljanja otpada, ali i loše organizacije upravljanja otpadom na lokalnom nivou. 

Godišnje se u Srbiji stavi na tržište oko 1,4 miliona komada novih guma, na osnovu toga se procenjuje da nastaje oko 18.000 tona otpadnih guma.

Reciklaža danas predstavlja uslov bez kog se ne može, nešto što bi trebalo da postane savremeni stil života, i naša vizija je da što veći broj ljudi prihvati ovaj stav, realizacijom ove ideje.