Ručni rad - pokretač ''kreativne industrije''

Ručni rad - pokretač ''kreativne industrije''

Ručni rad - pokretač ''kreativne industrije''

Zanatske veštine koje se mogu primeniti u ''kreativnoj industriji'' sigurno i polako tonu u zaborav. Vlada mišljenje da je ručni rad, detalj, tekstilne i trikotažne proizvodnje, međutim u samoj stvari, ručni rad kao ideja je pokretač u svakom smislu.

Poznato je da pletenje i kukičanje zaokuplja veliki broj osoba širom sveta. Tehnika kukičanja je specifična zato što se proces rada zasniva na brojanju petlji pri radu i kod osoba koji se bave time povećava pažnju i koncentraciju.

Realizacijom ove poslovne ideje imamo viziju da od pretežno recikliranog konca i ostalih adekvatnih materijala ponovo napravimo novi proizvod.