Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon

Uluslararası Sanat Eğitimciler Derneği, eğitim ve sanat alanındaki etkinlikleri yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlemek ve bu alanda ortak projeler üretmek; çalışmaların gelişimine katkıda bulunmak, bu konularda çalışan kişi ve kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve bu insanları ortak bir zemin üzerinde bir araya getirmek için çalışmalar yürütüyor. Değişen ve sürekli gelişen dünyamızda tasarımın değerini anlayan ve takdir eden girişimciler ön plana çıkıyor. Bu nedenle, gençlerin girişimlerini kurmadan; ürün ve hizmetler için tasarım modelleri oluşturmadan önce kurumsal kimlik tasarımlarını tamamlamaları önemli. Biz işsiz olan mülteci ve dezavantajlı gençlere organik sabun üretimi eğitimi vereceğiz ve pazara girmelerini sağlayacağız. Bu süreçte organik sabun üretim modelleri için tasarım eğitimi ve pazarlama stratejileri ile ilgili eğitim oturumları verilecek. Bu eğitim programının ardından katılımcılarımız eğitim süresince edindikleri bilgileri iş hayatlarında kullanabilecekler. Bu bilgiyi diğer sektörlerde uygulayabilecekler. Eğer isterlerse, sabun üretmeye ve yeni tasarımlar yapmaya devam edebilirler. Ayrıca, bilgilerini çevrelerindeki insanlarla paylaşabilirler. Hedeflerimiz; mülteci ve dezavantajlı gençlerin iş hayatına bilinçli ve araştırmacı olarak girmelerini sağlamak, mülteci ve dezavantajlı gençler için tasarım ve yenilik eğitimi sağlamak, ürün ve hizmet satışlarında tasarımın önemini kavramak, tasarım ilkelerini mülteci ve dezavantajlı gençlere öğretmek; tasarımın girişimcilik riskini nasıl azaltabileceğini öğretmek, mülteci ve dezavantajlı gençleri girişimci ve yaratıcı olmaya teşvik etmek, mültecileri ve dezavantajlı gençleri girişimcilikte tasarım ve pazarlama arasındaki ilişki hakkında bilgilendirmek.