İKLİM DEĞİŞTİREN OYUN- Çocuklar için tasarlanan çevre &enerji eğitimi programı

İKLİM DEĞİŞTİREN OYUN- Çocuklar için tasarlanan çevre &enerji eğitimi programı

İKLİM DEĞİŞTİREN OYUN- Çocuklar için tasarlanan çevre &enerji eğitimi programı

Küresel iklim değişikliği günümüzde, yaygın olarak kabul gören ciddi bir küresel tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar da insan faaliyetlerinin iklim değişikliğinin ana nedeni olduğunu göstermektedir. İnsanların enerji tüketim davranışları küresel emisyonları doğrudan etkiler, bu nedenle iklim değişikliği ve enerji verimliliği anlayışı geleceğimiz için hayati önemdedir. İnsanları karbon salımı azaltma eylemlerine dahil etmek bir gerekliliktir ve halkı bilinçlendirme kampanyaları enerji tasarrufu ve enerji verimliliği politikalarını ve programlarının başarılı olmasında önemli bir unsurdur. Çocuklar, geleceğini enerji tüketicileri ve politika yapıcıları olarak toplumun uzun vadeli çevresel duyarlılığını yükseltmede kilit bir rol oynayabilir. Çocuklar ayrıca kendi ailelerinin yaşam tarzlarını ve davranışlarını da etkileyebilirler. Bu nedenle, çocukların bilinçlendirilmesi ve eğitimi çevreci ve enerji verimli davranış değişiminin sağlanmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle, çocukları enerji eylemlerine dahil etmenin ve onlara enerji korumada aktif bir rol vermenin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Yarışma projemiz “İklim Değiştiren Oyun” ile, 8-12 yaş grubu ilkokul çocukları için fiziksel aktiviteler ve oyunlar yoluyla yenilikçi bir Çevre ve Enerji Eğitimi Programı geliştirmeyi öneriyoruz. Geliştireceğimiz oyunlara katılan çocuklar, iklim değişikliği nedenleri ve sonuçları ile tanışacaklar ve enerji tüketimi ve çevre kirliliği olgusu hakkında temel bilgiler edinecekler. Ayrıca, günlük hayatta iklim değişikliğini önlemek için neler yapabileceklerini ve enerjiden tasarruf etmek için pratik ve basit eylemleri öğrenecekler. Program, çocuklarımızın yeni davranışlar geliştirmelerine katkıda bulunacak.