ÜNİVERSİTE GENÇLİK KOOPERATİFİ

ÜNİVERSİTE GENÇLİK KOOPERATİFİ

ÜNİVERSİTE GENÇLİK KOOPERATİFİ

Taşıyıcı: Uni.coop

Uni.coop, üniversite öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarına ve öğrencilik dönemlerinde ekonomik gelir elde etmelerine olanak sağlayan bir sosyal girişim modelidir. Modelin içerisinde farklı iş modelleri oluşturulacak olup, bu iş modellerini profesyonel bir çekirdek yönetim ekibi ile birlikte öğrenciler çalıştıracak ve gelir elde edecektir. Kooperatif dinamik, yaratıcı, vizyoner ve genç ekibiyle kurduğu her iş modeli bazında bir özel şirketiyle rekabet edebilir konuma gelmek için kapasitesini sürekli geliştirmeyi amaçlayacaktır.

Modelin yasal statüsünün kooperatif olarak seçilmesi, fikrin “sosyal girişim” felsefesine ve “kooperatif” kelimesinin toplumdaki sosyal algısıyla uyumundandır. Modelde kooperatife üye olacak öğrenciler Genel Kurul’u oluşturacaktır. Genel Kurul ve profesyonel çekirdek yönetim ekibinin içerisinden oluşacak Yönetim Kurulu ile birlikte kooperatifin faaliyetleri sürdürülecektir. Buna paralel olarak başta özel sektör temsilcileri olmak üzere toplumda başarı algısını kazanmış/deneyim sahibi akademisyen, stk yöneticileri/uzmanları vb. kişilerin yer alacağı bir Danışma/Mentor Kurulu oluşturulacaktır.

Kooperatifin sürdürülebilir iş modelleri kurmasını sağlayacak fon kaynakları ise özel sektör olacaktır. Şirketler “sosyal yatırım” yaparak kooperatifin oluşturacağı iş modellerine sponsor olacaktır. Böylelikle kooperatif, özel sektörün kurumsal sosyal sorumluluk alanında gerçekleştireceği çalışmalarda yararlanıcı olarak yer alacaktır.

Organizasyon yapısında yer alan bir diğer önemli etken ise Bağımsız Denetim Kuruluşu’dur. Bu kuruluşun gerçekleştireceği denetim ile birlikte kooperatifte şeffaf, hesap verilebilir bir düzen oluşturulacaktır.

Bu sosyal girişim modelini uluslararası anlamda da yaygınlaştırmak, Dünyadaki diğer gençlik organizasyonlarıyla işbirliği/fikir alışverişi yapmak, ilgili organizasyonlara katılmak amacı ile uluslararası gençlik ağlarına/kuruluşlarına üyelik gerçekleştirilecektir.

Kooperatif, “sosyal sorumluluk” kapsamında Kalkınma Ajansları, AB, TÜBİTAK gibi fon sağlayan kuruluşlara başta gençlik/dezavantajlı gruplar olmak üzere sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlayacaktır.

Kooperatif üniversite dönemi boyunca bünyesinde çalışarak deneyim kazandırdığı öğrencilerin özel sektörde istihdamını destekleyecek bir özel platform oluşturacaktır. Ayrıca kooperatif bünyesinde, öğrencilerin bireysel gelişimini ve kooperatifin kurumsal gelişimini destekleyecek bir Youth Akademi kurulacaktır. Bu akademide çeşitli eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir.