Karton Bardak Projesi

Karton Bardak Projesi

Karton Bardak Projesi

Taşıyıcı: Karton Bardak Projesi

Karton bardaklar günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Kahve otomatlarından, kantinlere, su sebillerine kadar içecek ihtiyacının ortak kullanım alanlarında giderildiği senaryolarda hijyen, pratiklik gibi nedenlerden dolayı en sık tercih edilen ürünler arasındadır. . Sivil Toplum Kuruluşları’nı var eden insandır. Amaçlarını gerçekleştirmesinde maddi, manevi ve fiziki olarak ihtiyaç duyulan iş gücünü çatısı altındaki bireyler oluşturur. Sivil Toplum Kuruluşları bireylere ulaşabildiği sürece var olmakta, çalışmalarıyla bireylere dokunduğu sürece varlığına anlam katmaktadır. Bireye dokunmak için gerekli olan ilk teması kar amacı güden kuruluşlar ağırlıklı olarak reklam ve benzeri yollar ile yaparken, Sivil Toplum Kuruluşları için bu mecralar ekonomik açıdan zorlayıcı ve lüks olabilir. Karton Bardak Projesi kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları’nın çalışmaları veya aktif projeleri ile ilgili güncel bilgiler karton bardaklar üzerine basılacak, bu bardaklar ilgili projelerin ulaşmak istediği hedef kitlenin içecek tüketimi gerçekleştirdiği alanlara temin edilecektir. İlgili yerlere haftalık periyotlar halinde başka Sivil Toplum Kuruluşu’nun veya başka bir aktif projenin bilgilendirmesinin yer aldığı bardaklar temin edilerek bireyler ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki iletişim bağı güncel tutulacaktır. Ayrıca lokasyon bazında proje yürüten Sivil Toplum Kuruluşları için, lokasyon bazında gerçekleştirilecek bardak temini ile hedef kitleye doğrudan ulaşma imkanı sağlanacaktır. Bardakların basım maliyeti bardakların kullanıldığı işletmelerden karşılanabileceği gibi, her proje için bir kar amacı güden kuruluş ile ortaklık da gerçekleştirilebilir. Kar amacı güden kuruluşlar yani firmalar proje bazında bardak temini ve basımı masraflarını karşılayarak kendi potansiyel müşterileri ile bir sosyal sorumluluk projesi aracılığı ile iletişime geçmiş olurlar.