Kadın İstihdamı

Kadın İstihdamı

Kadın İstihdamı

Taşıyıcı: Kadın İstihdamı

'Kadın İstihdam Evi', evden çalışabilecek ihtiyaç sahibi becerikli kadınlarla, el işi üretim yaptırmak isteyen işverenleri buluşturmaya yarayan bir platform. Sunulan hizmet öncelikle dışarıda çalışamayacak ama evden çalışabilecek, çeşitli el işlerinde becerikli (yemek, pastane işleri, örgü, dikim işleri vb), eğitimsiz, dul, çocuklu, boşanmış, bakacak hastası olan  ev kadınları için öngörülüyor.  Diğer tarafta ise üretimde el emeğine yer veren firmalar, üreticiler, satıcılar, şahıslar bulunuyor. 'Kadın İstihdam Evi' projesi burada buluşturucu bir zemin. 

Platform iki ana kısımdan oluşuyor: Fiziksel tarafı (proje ekibi ve işbirlikçileri), düşük ekonomik gelirli mahallelerde bu tanıma uyan kadınları araştırıp buluyor, bölgelere ve becerilere göre kaydediyor. Dijital tarafı (websitesi ve uygulama) ise işveren kişilerin bu kadınlara kolaylıkla erişmesini sağlıyor ve ödemeleri düzenliyor. 

İşleyiş şu şekilde: İşveren ilgili bilgileri girdikten sonra uygun niteliklere sahip kadınlar ortaya konuluyor. İş kadına sunulup kabul edildiği takdirde işin bedeli platformun havuzuna alınıyor ve iletişim sağlanıyor; işle ilgili tüm malzemeler ve talimatlar işveren tarafından kadına ulaştırılıyor. İş tamamlandığında ücret havuzdan kadına teslim ediliyor. 

İşveren, yapılan işin bedeline ek olarak platforma bir hizmet bedeli ödüyor. Bu ticari gelir modeli ile platformun sürekliliği sağlanmış oluyor.  Böylece işverenler el yapımı iş gücünü kolaylıkla dışarıdan sağlarken, kadınlar mevcut düzenleri içinde gelir kazanma şansına sahip oluyorlar. 

Bu sistem kadın istihdamına katkıda bulunmak, kamunun üzerinden yük kaldırmak, el işçiliğine can vermek ve işverenlerin ihtiyaç duydukları bir hizmete erişimlerini kolaylaştırmak için sürdürülebilir bir model. Proje eğitimlerle geliştirilebilir,  aynı koşullara uyan farklı mahalle, şehir ve ülkelere uyarlanabilir. 

Kısa vadedeki amaç, ihtiyaç sahibi kadınların yaşam koşullarına uygun biçimde kendi gelirlerini kazanmalarını sağlamak. Uzun vadede ise üretimde el emeğine daha fazla yer verilmesi, yoksulluğu azaltıcı ve toplumdaki huzur seviyesini artırıcı bir kalkınma yaratması mümkün.