Повторно искористување на тарпаулин за промоција на велосипедизмот

Повторно искористување на тарпаулин за промоција на велосипедизмот

Повторно искористување на тарпаулин за промоција на велосипедизмот

Основната идеја на оваа пријава е повторно искористување на стар тарпаулин (материјал кој се користи за банери, рекламни табли и постери) за производството на дизајнирани и урбани монтажни вреќи за велосипеди во кои ќе може да се складира и превезува стока / лични работи. За оваа цел, веќе  е формирано партнерство помеѓу дизајнерот кој има искуство во повторно користење на церада од билборди во производството на облека и додатоци и организација која има искуство со велосипеди и екстремни спортови. Продажбата на овие вреќи ќе се oдвива преку веќе воспоставените локалните продавници. Локалните продавници, особено продавниците за велосипед ќе биде нивна примарна цел, бидејќи истите веќе имаат пристап до мнозинството целни купувачи. Покрај тоа, ќе се примени и непосредна продажби со претпријатија кои имаат потреба за вакви вреќи, како што курири-велосипедисти, најмувачи на велосипеди и туристички агенции кои нудат велосипедски туризам. На овој начин ќе се понуди решение за два проблема: намалување на отпадот од церада и негова повторната употреба во производството на велосипедски вреќи и поттикнување на вработеноста.

.