HAKATON za pomoć učenicima koji pate od disleksije

HAKATON za pomoć učenicima koji pate od disleksije

HAKATON za pomoć učenicima koji pate od disleksije

Jedna profesorica engleskog jezika se u svom radu susrećala sa učenicima koji su imali različite teškoće u učenju. Bilo je tu hiperaktivnih, slabovidih, učenika sa oštećenim sluhom kao i učenika sa govornim manama, psihomotornim teškoćama i epilepsijom. Zatim učenika sa Daunovim sindromom kao i onih koji su bili teže ometeni u mentalnom razvoju. Ipak, najteže je pao rad sa učenicima koji su imali probleme u čitanju i pisanju, tj. patili su od disleksije. Prema podacima takvih je učenika na ovim prostorima oko 5%. I pored kontinuiranih obuka i usavršavanja, kao i razgovora sa roditeljima, nigdje se nije srela sa konkretnim rješenjima ili nekom vrstom pomoći koja bi i nastavnicima stranog jezika, a ujedno i tim učenicima olakšala učenje i učinila ga efikasnim.

Vjerujem da nisam jedina kojoj bi rad na ovom problemu bio od koristi i značaja pa predlažem organizovanje hakatona gdje će ne samo nastavnici nego i ljudi od struke, ljekari, logopedi, psiholozi i pedagozi, pa možda i roditelji koji imaju dijete sa ovim problemom, biti prisutni i pokušati da daju neke opšte i/ili konkretne smjernice u radu sa disleksičnom djecom. Hackathon je zabavni događaj koji traje od jednog do nedjelju dana a cilj mu je nalaženje inovativnih rješenja na zadatu temu. U toku trajanja hakatona, potrebno je obezbijediti hranu i piće, odličnu internet konekciju (wi-fi), prostor za rad i prostor za odmor i relaksaciju. Učesnici sa sobom donose laptop računare, tablete ili telefone, kreativnost, dobro raspoloženje a ponekad i takmičarski duh (ako nastupaju kao timovi).

Nakon što se dođe do korisnih ideja i rješenja, pristupiće se i izradi akcionog plana, pa će se u vezi sa tim oformiti grupa podrške koja će sve to da isprati i eventualno organizuje još sličnih dešavanja.

.