RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES

B&H - Modeli socijalnog poduzetnistva u BiH
ENG - What Nonprofits can learn from Social Entrepreneurs
ENG - Social Entrepreneurship and Young People
ENG - Social Entrepreneurship and Goverment
ENG - Social Entrepreneurship - The Case for Definition
ENG - Social entrepreneurship - Sweden survey
ENG - Social Entrepreneurship - Definition and Boundaries
ENG - Social economy and social entrepreneurship - Social Europe guide Volume 4
ENG - Profit making for Nonprofits - Social Enterprise Manual
ENG - Conceptualizing Social Entrepreneurship
ENG - Business Plan Guide
ENG - Article - Dees Meaning of Social Entrepreneurship 2001
BHS - O socijalnom preduzetništvu u svijetu i Republici Hrvatskoj
B&H - Stanje i perspektive razvoja socijalnog preduzetništva u Republici Srpskoj
B&H - Brošura - Vještina komunikacije sa klijentima - Goražde Mikroaldi
B&H - Platforma za socijalno preduzetnistvo u FBiH
B&H - Analiza - Nivo razvijenosti socijalnog poduzetništva u Bosni i Hercegovini
.