Trening kurs za posao, volontiranje i aplikacije

Trening kurs za posao, volontiranje i aplikacije

Trening kurs za posao, volontiranje i aplikacije

Human Capital Solutions

Executive Search doo

 

Nakon 15 godina rada sa kompanijama i kandidatima prepoznali su da mnogi mladi ljudi koji ubrzo trebaju da diplomiraju na fakultetu, posebno mladi ljudi sa Poljoprivrednog fakulteta nisu spremni da napišu dobru aplikaciju za posao. U većini slučajeva studenti čak nemaju svoj CV. Oni ne prave svoj CV jer ne razumiju značaj CV-a kao ni šta CV treba da sadrži. Oni također ne znaju kako napisati propratno pismo niti znaju kako bi ono trebalo da bude. Poseban izazov za mlade ljude je kako se pripremiti za intervju. Cilj projekta je edukovati mlade ljude kroz predavanje gdje će oni nakon prezentacija napraviti svoje biografije i propratna pisma. Svi prisutni učesnici obuke će dati aktivnu pomoć svakom studentu kojem bude potrebno. Studenti će dobiti CV formu koju će da popune. Takožer će dobiti štampana upustva za pisanje propratnog pisma. Završni dio obuke će biti aktivan rad. Tokom ovog dijela studenti će sudjelovati u intervjuu sa ispitivačima.

.